انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چارت گرایش‌های دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر

چارت دروس دوره ی کارشناسی رشته ی کامپیوتر ، گرایش های نرم افزار ، سخت افزار ورودی 93 به قبل و گرایش های نرم افزار ، فناوری اطلاعات و معماری سیستم های کامپیوتری ورودی 94 به بعد در ادامه ی مطلب مشاهده می‌کنید. قابل ذکر است که مطالعه ی چارت برای تمام دانشجویان توصیه میشود .