انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

درباره انجمن

انجمن علمی چیست؟

انجمن علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین داوطلبانه فعالیت‌های علمی در قالب کارِ گروهی؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی ضمن آن که امکانی است برای تعمیق و ترویج علم در فضای دانشگاه، فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که بمراتب نسبت به هم‌کلاسی‌ های خود توانمندتر و باتجربه ‌تر است؛ توانمندی‌هایی از جمله:

چنین توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که خروجی دانشگاه‌ها را در عمل شایسته‌ تر و توانمندتر می‌سازد.

اما سوالی در این‎جا قابل طرح است: عموما فعالیت دانشجویی به چنین مهارت‌هایی منجر می‌شود؛ پس فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی چه تفاوت ویژه‌ای با فعالیت در دیگر مجموعه‌های داوطلبانه دارد؟

در واقع تفاوت مهم در آن است که تجربه انجمن علمی افراد را در حوزه‌ی تخصصی و زمینه علمی که در آن مشغول به تحصیل هستند، کارآزموده می‌سازد. به عبارتی، فرد پیش از ورود به دنیای حرفه‌ای خواهد آموخت آن‌چه را که باید و از این رهگذر نسبت به هم‌دوره‌ای‌های خود چند گام جلوتر خواهد بود. بالتبع کارفرمایان و صاحبان صنایع و مشاغل ترجیح می‌دهند افرادی را به استخدام درآورند که چنین تجربه‌هایی را نیز در چنته‌ی خود داشته باشند.

انجمن‌ علمی مطلوب انجمنی است که همانند یک سرپل بین دانشگاه و دنیای حرفه‌ای عمل کند. در چنین شرایطی دانش‌آموخته‌ای مطلوب برای کارفرمایان فردی است که سابقه فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی داشته باشد و نتیجه چنین شرایطی رونق بیش از پیش و اقبال دانش‌جویان به فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی خواهد شد.

در واقع شاخص موثر بودن و موفق بودن یک انجمن علمی میزان اقبال دانشجو برای فعالیت داوطلبانه در آن انجمن علمی است. این شاخص میزان اثرگذاری فعالیت‌ها و قدرت مدیریت شورای مرکزی انجمن علمی را نیز گواهی می‌دهد.

اصولا فعالیت در انجمن‌های علمی نیز با بیشترین اقبال از سوی دانشجویان مواجه است. مزایایی که در پاراگراف‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت در کنار دور بودن فضای انجمن‌های علمی از حاشیه‌ها و رویکرد تخصصی و علمی از مزایای جدی انجمن‌های علمی است که منجر به اقبال بیش از پیش دانشجویان می‌شود. همچنین بیشترین تعداد مجوز صادر شده در دانشگاه‌ها برای فعالیت‌های دانشجویی به انجمن‌های علمی اختصاص دارد. علاوه بر این، انجمن‌های علمی نیز سهم عمده‌ای در فضای علمی دانشگاه ایفا می‌کنند. در حدود بیست و پنج درصد از فعالیت‌های علمی-فرهنگی دانشگاه‌ها توسط انجمن‌های علمی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

ساختار انجمن

معرفی هیئت مدیره

هیئت مدیره‌ اساسی‌ترین نهاد اجرایی انجمن می‌باشد و مسئولیت اداره و ادامه‌ی حیات انجمن را برعهده دارد.
اعضای هیئت مدیره هر دو سال یک بار با رای اعضای رسمی انتخاب می‌شوند که به شرح زیر میباشند. بالاترین رکن سازمانی انجمن و تنها رکنی است که به صورت برون سازمانی هویت حقوقی دارد. هیئت مدیره نماینده ی قانونی اعضای انجمن است و موجودیتهای درون دانشگاه فقط به اعضای هیئت مدیره پاسخگو هستند.

واحد اجرایی

واحد اجرایی توسط مدیر اجرایی راهبری میشود.
مدت انتصاب مدیر اجرایی یک ترم است و توسط هیئت مدیره صورت میگیرد.
مدیر اجرایی حتما باید عضو اصلی انجمن باشد.

ماموریتها :

واحد کنترل داخلی

ماموریتها :

کمیته ی علمی

ماموریتها :